Skrypty

Jest to zestaw prostych i (możliwie) niezawodnych skryptów do Mudleta. Skrypty te obecnie są przystosowane do wersji 3.0. Aktualnie, skrypty pozwalają między innymi na:

Tutaj znajduję się README do skryptów.
Po instalacji, pomoc dostępna w /skrypty

Oficjalne repozytorium skryptów (są tam wszystkie pliki): https://github.com/tjurczyk/arkadia-skrypty Wygląd skryptów

Instalacja

Najprostszym i najbardziej niezawodnym sposobem instalacji jest zrobienie tego zgodnie z opisem w README.
Po przebrnięciu przez README i instalację, warto jest również zapoznać się z README do Mappera.
Aktualna paczka skryptów do pobrania tutaj

F.A.Q.

 1. Chcę wykonać aktualizację, ale mam kilka swoich aliasów i triggerów i chciałbym je zachować. Co zrobić?
 2. Podczas wykonywania /aktualizuj_skrypty, katalog skrypty_master w Triggers, Aliases, Scripts oraz Keys jest usuwany i wrzucany na nowo. Dlatego też, aby zachowayć swoje triggery, aliasy czy key bindy, trzeba sprawdzić czy wszystkie na pewno znajdują się poza katalogiem skrypty_master. Przykładowo, na tym screenshocie można zobaczyć jak kilka aliasów jest poza katalogiem skrypty_master
 3. Nie wiem gdzie jest mój katalog profilu
 4. Pliki instalacyjne Mudleta to nie jest katalog profilu. Profile siędzą w innych miejscach. Przykładowo, na Windowsie Mudlet jest zainstalowany prawdopodobnie gdzieś w Program Files/, lecz profile znajdują się gdzieś w Documents and Settings lub (...)/Users/{twoj_user}/.... Aby sprawdzić dokładnie jaka jest ścieżka profilu, trzeba w Mudlecie wykonać komendę

  lua getMudletHomeDir()
 5. Mapa lub baza postaci się nie pobiera
 6. Kiedy korzysta się z /pobierz_mape lub /pobierz_baze, docelowo powinna pojawić się informacja, że mapa/baza została pobrana i załadowana. Jednym z problemów, który może sprawiać, że nie jest to możliwe to jakiś polski znak w ścieżce do katalogu profilu Mudleta. Przykładowo, mając: C:/Users/Rurek Miałczyński/..., Mudlet nie będzie w stanie pobrać pliku i wrzucić go do profilu, bo niestety wszystkie polskie znaki zamienia na ?, więc ściezka nie będzie prawidłowa. Jedynym na chwilę obecną rozwiązaniem jest zamiana nazwy użytkownika na taką, aby nie miała polskich znaków, czyli wystarczyłoby Rurek Mialczynski.
 7. Nie dziala okno kondycji lub mapper
 8. Przede wszystkim należy sprawdzić czy GMCP jest włączone w Mudlecie. Opcję tę można włączyć w Settings na górnym pasku, a następnie zaznaczyć Enable GMCP. Po tej zmianie konieczny jest restart Mudleta.
  Jeśli po włączeniu GMCP wciąż nie działa Mapper to przyczyną najprawdopodobniej jest brak skonfigurowanych key bindów (dokładna instrukcja znajduje się w README Mappera).
 9. Kiedy chodzę wysyłając komendy w czy e to mapper się przemieszcza, a kiedy chodzę za pomocą numeryka to Mapper stoi w miejscu
 10. Problemem jest brak konfiguracji key bindów w Mudlecie. Nacisnięcie keybinda, którego używa się do wysyłania kierunków do MUDa musi powodować, że skrypty będą wiedziały co zostało naciśnięte. Konfiguracja tego to dodawnie jednej linijki w key bindach używanych do chodzenia, szczegóły są opisane w README Mappera.
 11. Gagowanie walki nie działa mając ustawione wszystkie ustawienia na 2, powinno dodawać prefixy a tego nie robi.
 12. Najprawdopodobniej ustawione są jakieś dziwne ustawienia szerokości. Trzeba mieć szerokość ekranu 0 w Arkadii, oraz w Mudlecie przykładowo na 100(domyślne). Ustawienia szerokości Arkadii mogą też powodować, że niektóre triggery nie będą działały prawidłowo, także musi to być koniecznie ustawione.

Kontakt

Najprościej jest skontktować się ze mną na IRCu lub na Forum Arkadii.